Schingen–Slappeterp Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Franeker
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Ried c.a. HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Schingen–Slappeterp opgericht in 1582:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. S. Suffridi (Suffridus) ??-??-1592 kandidaat ??-??-1594 Makkum
ds. B. Schotanus a Sterringa (Bernardus) ??-??-1603 kandidaat ??-??-1606 Hantum
ds. C. Hardenbergius (Christophorus) 01-11-1608 kandidaat ??-??-1613 Midlum
ds. L. Johannis (Lambertus) 12-11-1613 kandidaat ??-??-1619 Augsbuur
ds. W. Wijngaart (Wilhelmus) 13-11-1620 kandidaat ??-??-1627 Britsum
ds. C. Schotanus a Sterringa (Christianus) ??-06-1627 kandidaat ??-??-1630 Cornjum
ds. G. van Besten (Gerhardus) ??-05-1630 kandidaat ??-07-1637 Delfzijl
ds. E. Hesener (Everhardus) ??-12-1637 kandidaat 06-03-1677 overleden
ds. G. Munkerus (Georgius) ??-04-1678 Beetgum 08-10-1705 emeritus
ds. J.J. Munkerus (Johannes Jacobus) ??-04-1706 kandidaat ??-??-1713 overleden
ds. T. Brakel (Tarquinus) ??-06-1713 kandidaat 19-03-1744 overleden
01 ds. W. Knock (Wesselius) 16-08-1744 kandidaat 28-04-1748 Meeden 01
01 ds. J. Herfst (Johannes) 21-08-1748 hulppred. Zierikzee 20-11-1769 emeritus 00
01 ds. E.H. Tenckinck (Egbertus Henricus) 18-02-1770 kandidaat 12-08-1770 Stavoren 01
01 ds. A. Benthem (Arnoldus) 27-10-1771 kandidaat 04-06-1813 overleden 01
01 ds. A. Wassenbergh (Arnoldus) 01-01-1815 kandidaat 28-11-1819 Veenwouden 01
01 ds. W. van der Ley (Wiebe) 07-01-1821 kandidaat ??-07-1839 emeritus 00
01 ds. H. Cannegieter (Hendrik) 08-03-1840 kandidaat 04-07-1847 Metslawier 01
01 ds. J.M. Doorenbos (Jacobus Martinus) 21-11-1847 Gieterveen 22-06-1856 Garsthuizen 01
01 ds. J.G. Busch Keiser (Johan Gerard) 01-03-1857 kandidaat 29-09-1861 Ulrum 01
01 ds. G. Tuuk Sevenster (Gerardus) 16-03-1864 kandidaat 18-05-1901 overleden 01
01 ds. S. Miedema (Sjoerd) 08-12-1901 Beetgum 31-10-1934 emeritus 00
02 ds. J.R.J. Schut 06-08-1939 Zweeloo ??-06-1941 ontheven > burgemeester Sneek00
01 ds. A.R. Scholten 22-03-1942 Lippenhuizen 11-11-1944 overleden 01
03 ds. A. Veldkamp (Azing) 29-09-1946 Winsum (Gr.) 30-04-1952 emeritus Haren (vrijz.) 01
02 ds. S. Krikke 01-11-1953 kandidaat Tjalleberd 04-05-1958 Oldeberkoop 02
01 ds. J.F.M. van Malssen 24-11-1963 kandidaat Zaandam 21-08-1971 Hengelo (Ov.) 05
-
gevoegd bij Ried-Boer sedert 1-4-1973


Beroepen vacature 1934:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1939 B. Nijholt Slootdorp
02 ??-04-1939 J.R.J. Schut Zweeloo


Beroepen vacature 1944:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1945 P. Inberg Langezwaag
02 ??-03-1946 B. Peijsel IJhorst-De Wijk
03 ??-07-1946 A. Veldkamp Winsum (Gr.)


Beroepen vacature 1952:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1952 A.J. Hollander kandidaat Leeuwarden
02 ??-09-1953 S. Krikke kandidaat Tjalleberd


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024