Woudsend Protestantse Gemeente


Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Woudsend opgericht in 2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Woudsend-hg en Woudsend-gk
-
- ds. mw. R. Bosman-Romkema (Renske) 20-01-2008 Woudsend-hg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024