Oude en Nieuwe Bildtzijl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt


Classis: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oude en Nieuwe Bildtzijl opgericht in 1-1-1948:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Minnertsga sedert 1-1-1948 tot 1959
-
ds. A. Jagersma 19-08-1945 kandidaat ??-04-1948 IJmuiden
ds. L.A.F. Godschalk 30-12-1951 kandidaat 31-12-1959 emeritus
- opgeheven > gevoegd bij Hallum


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024