Sneek Protestantse Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Sneek opgericht in 09-01-2011:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Sneek-gk en Sneek-hg
-
- ds. A.P.J. van Ligten (Alex) (Oosterwijk) 09-01-2011 Sneek-hg 13-01-2013 emeritus 00
- ds. M.C. Mook (Maarten) (Martiniwijk) 09-01-2011 Sneek-gk 24-04-2016 emeritus 00
- ds. F.H. Welbedacht (Fedde Hubertus) (Oosterwijk) 09-01-2011 Sneek-gk
- ds. J.W.F. Nieboer (Jan Willem)(jeugdpastoraat) 09-01-2011 Sneek-gk 07-03-2021 Groningen-pg 01
- ds. A.C. Veldhuizen (Aart) (Martiniwijk) 09-01-2011 Sneek-hg 23-09-2012 ontheven 00
- ds. A. Wiebenga (Aizo) (ouderenpastoraat) 09-01-2011 Sneek-hg 01-10-2017 emeritus 00
01 ds. E.J. Hefting (Evert Jan) 06-07-2014 Hoogeveen-pg 15-11-2020 Sexbierum-Pietersbierum 01
01 ds. mw. M.W. Mazereeuw (Marije Wybrich) (pionier) 30-01-2022 Marrum-Westernijkerk
01 ds. V.P. Top (Victor) (50%) 30-01-2022 Havelte
01 ds. mw. A.H. Westra (Anje Hiltje) (50%) 30-01-2022 Havelte
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. S. Poelman (g.v. ziekenhuis) 09-01-2011 Sneek-gk ??-??-2013 emeritus 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. S.A. Blok (Sietske) (jeugdwerker) 01-06-2013 kandidaat 30-06-2014
mw. W. Marinus (Wia) (Het Eiland) ??-09-2013 hulppred. Leeuwarden-Huizum
mw. S. Tjeerdsma (Sjettie) (p-t ) wonend Grouw
ds. R.J. de Vries (Rene) (jeugdwerker p-t) Bozum-Wieuwerd-Britswerd


Beroepen vacature 2014 (vac. Cannegieter):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2014 E.J. Hefting Hoogeveen-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024