Dokkum GK-B


Classis: *
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Dokkum HG
Opgegaan in: Dokkum GK

Predikanten van de GK-B Dokkum opgericht in 26-4-1887:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
Oosterkerk als kerkgebouw
-
13 ds. H.H. Woudstra (Harmen Hanzes) 27-04-1890 kandidaat Eesterga 14-03-1919 overleden 00
01 ds. J.P. Klaarhamer (Johannes Pieter) 07-12-1919 Wommels 31-12-1922 Dokkum-gk -
-
opgegaan in Dokkum-gk sedert 1-1-1923


Beroepen vacature 1887:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1887 J.C. Sikkel Hijlaard
02 ??-10-1887 J.H. Houtzagers Kootwijk
03 ??-12-1887 J.H.M.G. Wolf Gameren
04 ??-03-1888 J. Osinga Aarlanderveen
05 ??-04-1888 K. Fernhout Zwartsluis
06 ??-07-1888 H.J. Reuijl Zevenhoven
07 ??-09-1888 E. Eisma Bennekom
08 ??-11-1888 J. Osinga (2e keer) Aarlanderveen
09 ??-12-1888 G.H. van Kasteel Kollum
10 ??-02-1889 H.J. Reuijl (2e keer) Zevenhoven
11 ??-02-1889 T.H. Woudstra Maassluis
12 ??-04-1889 T.H. Woudstra (2e keer) Maassluis
13 ??-06-1889 H.H. Woudstra kandidaat Eesterga


Beroepen vacature 1919:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1919 J.P. Klaarhamer Wommels


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024