Echtenerbrug-Oosterzee Protestantse Gemeente


Classis: * Heerenveen
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Oosterzee HG, Echtenerbrug-Oosterzee GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee opgericht in 01-04-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Echtenerbrug-gk en Oosterzee-hg
-
- ds. mw. A.C.J. van Waard-Pieterse (Astrid) 01-04-2008 Echtenerbrug-gk 15-06-2014 Giethoorn-pg 01
01 ds. A.T. de Gorter (Arjen) 30-10-2022 kandidaat Harlingen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
G. Doorn (Guus) 2013
ds. mw. S.M. Baayen-Op t Land (Sifra Marina) (mobiliteitspool PKN) 22-01-2017 kandidaat Utrecht 05-01-2020 einde periode 00
mw. E. Stellingwerf-Vinke (Elly) (p-t) 2017 wonend Woudsend
ds. E.P. van der Veen (interim) 2020 ontheven Nunspeet


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024