Beetgum Protestantse Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Beetgum opgericht in 17-02-2013:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
onstaan na samenvoeging Beetgum-Engelum-Marsum-hg en Beetgum-gk
-
- ds. J.F. Kroon (Jan Frederik) 17-02-2013 Beetgum-gk 03-03-2013 Garijp 01
01 ds. mw. F. Haverschmidt (Fokje) 12-10-2014 Oudega-pg 23-05-2021 emeritus 00
01 ds. U. Tjallingii (Ulbe) 19-06-2022 Oosterbierum-Wijnaldum-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. A. Terlouw (interimpred.) 01-10-2020 wonend Dronrijp 2022


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024