Boksum-Blessum-Deinum Protestantse Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Boksum HG, Blessum HG, Deinum HG en Boksum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Boksum-Blessum-Deinum opgericht in 01-06-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
onstaan na samenvoeging Boksum-Blessum-Deinum-hg en Boksum-gk
bekend als Terpoarte
-
- ds. A. Terlouw (Adri) 01-06-2005 Boksum Blessum Deinum-hg 14-06-2015 emeritus 00
01 ds. J.H. Strubbe (Harry) 11-09-2016 Wommels Hijdaard


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 08-04-2016 J.H. Strubbe Wommels-Hijdaard 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024