Wirdum-Fr Protestantse Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Wirdum HG en Wirdum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Wirdum-Fr opgericht in 30-12-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Wirdum-hg en Wirdum-gk
-
- ds. H.T. Wagenaar (Hinne) 30-12-2005 Wirdum-hg 17-06-2012 Westerwird-hg 01
01 ds. mw. W. de Boer-Romkema (Wiebrig) 26-05-2013 g.v. Heerenveen


Beroepen vacature 2012:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 05-04-2013 mw. W. de Boer-Romkema g.v. Tjongerschans Heerenveen 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024