Garijp Protestantse Gemeente


Classis: * Buitenpost
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Garijp HG en Garijp GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Garijp opgericht in 16-09-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Garijp-hg en Garijp-gk
-
- ds. L. Adema (Lubbert) 16-09-2006 Garijp-gk 01-07-2011 emeritus 00
- ds. P.R. Beintema (p-t) 16-09-2006 Garijp-hg 31-12-2009 emeritus 00
01 ds. J.F. Kroon (Jan Frederik) 17-03-2013 Beetgum-pg 25-08-2019 Grijpskerk 01
01 ds. mw. J.J. de Lange (Jacoba Johanna) 29-08-2021 Kamperland-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. S. Koole-de Boer (Sietske) ??-09-2016 jongerenwerker Drachten-Bergum-pg


Beroepen vacature 2019 (vac. Kroon):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 18-06-2021 mw. J.J. de Lange Kamperland aan


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024