Akkrum Protestantse Gemeente


Classis: * Heerenveen
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Akkrum HG en Akkrum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Akkrum opgericht in 30-12-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Akkrum-hg en Akkrum-gk
-
- ds. R. Wollenberg (Reinhart) 30-12-2006 Akkrum-hg 01-09-2019 Burum-Kollum-pg 01
01 mw. A.I.S. de Vries 04-06-2023 kandidaat Ureterp

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
M. Schippers (Mark) (p-t) 01-09-2019 pionier Amsterdam/Velserbroek 10-07-2022 Zwolle (Adventkerk)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024