Appelscha Protestantse Gemeente


Classis: * Drachten
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Appelscha HG en Appelscha GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Appelscha opgericht in 15-12-2013:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Appelscha-hg en Appelscha-gk
-
01 ds. A. Schellevis (Adrianus) 18-10-2015 Ameland-pg 19-05-2019 Goes-pg 01
01 ds. W. Baas (Wieger) 25-10-2020 Donkerbroek-Haule-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. W. Kerssies (Tina) 15-12-2013 Appelscha-gk


Beroepen vacature 2013:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-2015 A. Schellevis Ameland-pg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024