Balk Protestantse Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Balk HG en Balk GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Balk opgericht in 01-01-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Balk-hg en Balk-gk
-
- ds. J. van der Goot (Jacob) 01-01-2007 Balk-gk 14-09-2008 legerpred. 01
- ds. J. Kok (Johan) 01-01-2007 Balk-hg 09-09-2007 Augustinusga 01
01 ds. mw. S.T. Bergsma (Sytske Tryntje) 28-06-2009 Heerhugowaard 05-01-2020 emeritus 00
01 ds. P.R. van Commenee (Peter Robert) 28-06-2009 Heerhugowaard 05-01-2020 emeritus 00
01 ds. mw. G.M.E. Wildeman (Geesje Margaretha Elisabeth) 07-02-2021 Oudemirdum-Nijemirdum

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. A.J.P. Adema-Kinkel wonend Joure 2013
mw. B. Posthumus (Betty) 2014 wonend Lemmer


Beroepen vacature :
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024