Janum Hervormde Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Ring: Holwerd
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Birdaard-Janum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Janum opgericht in 1602:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Birdaard-hg sedert 13-04-1607
-
ds. L. Laurentius (Leo) ??-??-1602 Tzum ??-??-1621 Lutjewoude
-
opgegaan in Birdaard-Janum-hg sedert 13-04-1607


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024