Birdaard Protestantse Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Birdaard-Janum HG en Wanswerd-Jislum-Birdaard GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Birdaard opgericht in 25-06-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Birdaard-Janum-hg en Wanswerd-Jislum-Birdaard-gk
ook bekend als Burdaard
-
- ds. mw. F.G. Fink (Foekje) (50%) 25-06-2008 Birdaard - Janum-hg 29-03-2015 emeritus 00
01 ds. G. Timmer (p-t) 30-09-2018 Twijzelerheide-hg (p-t)

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
T.R.A. Simonides (Teun) 25-06-2008 Wanswerd-Jislum-Birdaard-gk 29-03-2015


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024