Wommels-Hidaard Protestantse Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Wommels-Hidaard HG en Wommels-Cubaard GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard opgericht in 12-10-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Wommels-Hidaard-hg en Wommels-Cubaard-gk
-
- ds. J.H. Strubbe (Harrie) 12-10-2007 Wommels-Hidaard-hg 04-09-2016 Boksum-Blessum-Deinum-pg 01
01 ds. mw. A.E. Veerman-van Dijk (Lydia) (50%) 06-09-2009 Drogeham 28-06-2015 Oudega (Smallingerland) 01
01 ds. D. Wijmenga (Douwe) (p-t) 16-07-2017 Oldemarkt-gk 29-08-2021 Vollenhove-gk 01
01 ds. M. Dijkstra (Marten) (p-t) 07-05-2023 Markelo-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. M. Timmermans (Marian) (jeugdwerker) 01-09-2015 wonend Grouw
ds. M.C. Mook (interimpred.) 01-10-2022 emeritus Sneek-gk


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2017 D. Wijmenga Oldemarkt-gk 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024