Kortezwaag Hervormde Gemeente


Classis: Heerenveen
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Kortezwaag opgericht in 04-03-1854:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
02 ds. J. Alingh Prins (Jan) 03-12-1854 Beetgum 11-07-1891 overleden 00
02 ds. R. Kijlstra (Rinse) 06-11-1892 Engelum 01-11-1896 Waaxens-Brantgum 03
01 ds. T. Eppens (Tonco) 23-05-1897 Oldehove 27-10-1940 emeritus 04
01 ds. J.L. Springer (Johannes Lambertus) 24-05-1942 Blankenham 04-09-1945 Baflo 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J. Dedden 19-03-1950 wonend Steenwijkwerwold ??-07-1952


Beroepen vacature 1854:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 03-07-1854 W.C. van der Zwaag Dronrijp
02 24-08-1854 J. Alingh Prins Beetgum


Beroepen vacature 1891:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1892 H. Blankstein Oldeholtpade
02 ??-08-1892 R. Kijlstra Engelum


Beroepen vacature 1896:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1897 T. Eppens Oldehove


Beroepen vacature 1940:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1941 J.L. Springer Blankenham


Beroepen vacature 1945:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1945 B. Peijsel IJhorst-De Wijk


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024