Jistrum Protestantse Gemeente


Classis: * Buitenpost
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Jistrum HG en Jistrum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Jistrum opgericht in 01-04-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Jistrum-hg en Jistrum-gk
i.s.m. Surhuizum-pg sedert 2018
-
01 ds. A. Elverdink (Anne) (p-t) 01-02-2009 Oostermeer-pg ??-09-2015 Reitsum-pg 01
01 ds. mw. G.H. Borger-Koetsier (Guda) (25%) 29-04-2018 Musselkanaal-ph

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. A. Elverdink (Anne) (p-t) 01-04-2007 Jistrum-hg 31-01-2009 pred. Jistrum-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024