Harkema Vrije Evangelische Gemeente


Classis:
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Harkema vGKN

Predikanten van de Vrije Evangelische Gemeente Harkema opgericht in 01-01-2020:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Harkema-vgkn
-

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. N. Bergsma (jeugdwerker) 01-01-2020 Harkema-vgkn ??-07-2020
F. van Herwijnen (Frans) 01-01-2020 Harkema-vgkn
mw. F. Wesseling-Schilstra (Froukje) (ouderen) 01-01-2020 Harkema-vgkn
mw. F. Wesseling-Schilstra (Froukje) (voorganger) 20-10-2023 ouderenpastor Harkema-veg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024