Oudwoude-Westergeest Protestantse Gemeente


Classis: Buitenpost
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest opgericht in 02-11-2009:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Oudwoude-Westergeest-hg
-
- ds. B.P. de Boer (Bernard) 02-11-2009 Oudwoude-Westergeest-hg 29-04-2018 emeritus 00
01 ds. mw. L.P. Cnossen (Lieuwkje Piertje) 08-09-2019 ontheven Oosterwolde (Fr.)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024