Anjum Hervormde Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Ring: Dokkum
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Anjum PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Anjum opgericht in 1583:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Morra-Nes-Wierum-hg sedert 1992 tot 2004
i.s.m. Anjum-gk sedert 15-12-2004
-
ds. C.E. Althuis (Cornelius Everhardi) ??-??-1583 ??-??-1589 Holwerd
ds. B.H. Armenius (Balthasar Hermanni) ??-??-1589 Hantum - Hantumhuizen ??-??-1601
ds. H. Sibrandi (Hilarius) ??-??-1601 ??-03-1630 overleden
ds. D.P. Eilshemius (Daniel Philippus) ??-??-1631 ??-??-1650 Birdaard
ds. A. Acronius (Abraham) ??-??-1650 Birdaard ??-06-1656 overleden
ds. H. Reneman (Hermannus) ??-07-1657 Morra ??-10-1682 overleden
ds. A.F. Bavius (Abraham Franciscus) ??-??-1683 Birdaard 14-02-1715 emeritus
ds. J. Revius (Jacobus) ??-??-1715 kandidaat 31-05-1739 Ee Engwierum 01
01 ds. P. Hofstede (Petrus) 18-10-1739 kandidaat 03-11-1743 Steenwijk 01
02 ds. T. Bijmholt (Theodorus) ??-01-1744 Metslawier 24-10-1756 Strijen 01
01 ds. F.H. Sibesma (Folkert Hendrik) 19-06-1757 kandidaat 02-12-1783 overleden 00
01 ds. G. van Kleffens (Gerardus) 17-10-1784 Nes Wierum 09-04-1812 overleden 00
02 ds. P. Heringa (Petrus) 04-04-1813 kandidaat 13-06-1840 overleden 02
02 ds. A.W. Buning (Arnoldus Werumeus) 21-11-1841 Oostermeer 20-10-1844 Bedum 02
02 ds. J.W. Becking (Jan Willem) 06-07-1845 Heeg 27-06-1852 Wons 04
05 ds. J.A.C. Nonhebel (Johannes Abraham Christoffel) 02-10-1853 Garderen 05-07-1857 Wemeldinge 01
01 ds. G.J. Sijpkens (Gerhard Jan) 06-12-1857 Enter 11-08-1861 Sexbierum 06
02 ds. J. Enderle (Jacob) 09-03-1862 kandidaat 20-08-1865 Rotterdam-Kralingen 01
01 ds. J.J.A. Ploos van Amstel (Johannes Jacobus Ahasuerus) 21-01-1866 Reitsum 12-04-1868 Ridderkerk 06
10 ds. H.A. Leenmans (Hendrik Arie) 13-03-1870 Genemuiden 11-08-1878 Sloten (NH.) 07
03 ds. J. Langhout (Jenne) 23-02-1879 Lollum 07-12-1886 uitgetreden > Anjum-gk19
03 ds. J. Schrijver (Jan) 01-09-1889 Sloten 11-02-1894 Schiedam 10
09 ds. G. van Dijk (Geert) 07-04-1895 Ter Aar 05-11-1933 Oudemirdum 04
03 ds. J.G.H. Vermaat (Johan Gerrit Hendrik) 24-06-1934 Ommelanderwijk 30-04-1945 emeritus Anjum 01
01 ds. C.J.L. Loor (Coenraad Johannes Lodewijk) 27-01-1946 hulppred. Hijkersmilde 24-04-1949 Oosterbierum 05
01 ds. P. van der Staay (Pieter) 19-06-1949 Enter 26-04-1953 emeritus 00
01 ds. H.C. van Itterzon (Hendrik Cornelis) 01-11-1953 vicaris Warnsveld 23-04-1961 Rhoon 07
01 ds. M. Ruster (Marinus) 02-07-1961 vicaris Zeist 08-01-1967 Kampen 10
06 ds. J.H. Gorter (Jacob Heinrich) 18-05-1969 kandidaat Amsterdam 18-11-1973 Hengelo (Ov.) 01
01 ds. R. Reitsma (Reinder) (p-t) 16-09-1979 kandidaat Anjum 16-10-1982 Woudsend 01
01 ds. E.B.G.W. Ockels (Einte Beekman Geert Willem) (p-t) 02-12-1984 Kantens Usquert 18-09-1988 Gemert Boekel 01
02 ds. G. Schouten (Gerrit) 12-09-1993 kandidaat Houten 23-08-1998 De Lier 01
01 ds. G. Postma (Geale) 11-06-2000 Dantumawoude 31-07-2003 emeritus 00
01 ds. B.G. Keizer (Bernardus Gerrit) 25-09-2005 Appingedam 26-09-2009 Anjum-pg -
-
opgegaan in Anjum-pg sedert 27-09-2009

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. J.G.H. Vermaat (Johan Gerrit Hendrik) 01-05-1945 emeritus Anjum 1946 hulppred. Appingedam 01


Beroepen vacature 1756:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1756 A. van Slooten Aalsum-Wetzens
02 ??-05-1757 F.H. Sibesma kandidaat


Beroepen vacature 1812:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-09-1812 J. Mangel Hantum
02 13-10-1812 P. Heringa kandidaat


Beroepen vacature 1840:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1841 H.W.J. Sannes Donkerbroek
02 ??-07-1841 A.W. Buning Oostermeer


Beroepen vacature 1844:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1845 C. Meijer Wijnjeterp-Duurswoude
02 ??-04-1845 J.W. Becking Heeg


Beroepen vacature 1852:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1852 J.W. Felix Opheusden
02 ??-11-1852 H.W. Witteveen Ermelo
03 ??-02-1853 H. van Griethuijsen IJlst
04 ??-04-1853 H.H. Ynzonides Welsrijp-Baijum
05 ??-06-1853 J.A.C. Nonhebel Garderen


Beroepen vacature 1857:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1857 G.J. Sijpkens Enter


Beroepen vacature 1861:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1861 J.C. Eijkman Rinsumageest
02 ??-11-1861 J. Enderle kandidaat


Beroepen vacature 1865:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1865 J.J.A. Ploos van Amstel Reitsum


Beroepen vacature 1868:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1868 J.E. Steenbakker Moriljon Loysen Rotterdam-Overschie
02 ??-07-1868 B. Mossel Nederhorst den Berg
03 ??-09-1868 W. van den Bijtel Grevelduin-Capelle
04 ??-11-1868 G.D. Kruijff Oudewater
05 ??-01-1869 G.H. Bleeker Fijnaart
06 ??-03-1869 W.H.J. Baart de la Faille Hantum
07 ??-04-1869 J. Krull Katwijk aan Zee
08 ??-08-1869 L. Kijlstra Scharnegoutum
09 ??-09-1869 A. Meerdink Vriezenveen
10 ??-12-1860 H.A. Leenmans Genemuiden


Beroepen vacature 1878:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1878 F. Oberman Steenwijkerwold
02 ??-10-1878 H. Hoekstra kandidaat
03 ??-11-1878 J. Langhout Lollum


Beroepen vacature 1887:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1889 A. Jonker Jutrijp-Hommerts
02 ??-05-1889 H. van Eijk Heslinga Harich
03 ??-06-1889 J. Schrijver Sloten


Beroepen vacature 1894:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1893 G. Cazemier Exmorra
02 ??-01-1894 O. Norel Gaastmeer
03 ??-02-1894 J.G. Harthoorn Hardenberg
04 ??-04-1894 H.C. Lambers Rijperkerk
05 ??-06-1894 F.T. Salverda Wons
06 ??-07-1894 B. Wissing Niekerk
07 ??-08-1894 H. Gerbrandij Woudsend
08 ??-10-1894 H.W.M. Hupkes Menaldum
09 ??-11-1894 G. van Dijk Ter Aar


Beroepen vacature 1933:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1933 H. de Lange kandidaat Woerden
02 ??-11-1933 O. Huistra Sloten-Fr.
03 ??-02-1934 J.G.H. Vermaat Ommelanderwijk


Beroepen vacature 1945:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1945 C.J.L. Loor hulppred. Hijkersmilde


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1949 P. van der Staay Enter


Beroepen vacature 1953:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1953 H.C. van Itterzon vicaris Warnsveld


Beroepen vacature 1961:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1961 M. Ruster vicaris Zeist


Beroepen vacature 1967:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1967 H. Ommering kandidaat Schiedam
02 ??-08-1967 J.J. Winckel Foudgum
03 ??-04-1968 G.A. Zuidam Nieuweroord-Noordscheschut
04 ??-09-1968 W. de Greef Kamperveen
05 ??-12-1968 P.L.M. Sterrenburg Broek op Langedijk
06 ??-02-1969 J.H. Gorter kandidaat Amsterdam


Beroepen vacature 1973:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1979 R. Reitsma kandidaat Anjum


Beroepen vacature 1982:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1984 E.B.G.W. Ockels Kantens-Usquert


Beroepen vacature 1988:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1991 W.G. Gerritsen Alblasserdam
02 ??-07-1993 G. Schouten kandidaat Houten


Beroepen vacature 1998:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2000 G. Postma Dantumawoude


Beroepen vacature 2003:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2005 B.G. Keizer Appingedam


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 juli 2024