Enter Gereformeerde Gemeente


Classis: Rijssen
Provincie: Overijssel
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Gemeente Enter opgericht in 27-4-1949:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
geen dienstdoende predikant gestaan


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 28 mei 2024