Ried Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Franeker
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Ried opgericht in 1600:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Boer sedert 1725
i.s.m. Dongjum sedert 1-7-1949
i.c.m. Dongjum-Zweins-Peins-Schalsum-Schingen-Slappeterp sedert 1-4-1973
-
ds. G. Johannis (Godefridus) ??-??-1600 Finkum-Hijum 26-04-1613 overleden
ds. N. Regneri Salverda (Nicolaus) 11-04-1614 Finkum 04-06-1646 overleden
ds. D. Tjallingii Domna (Dionysius) 05-07-1646 kandidaat 13-07-1657 Oostzaan
ds. E. Hannonides (Elias) ??-11-1657 Langweer 18-12-1674 overleden
ds. S. Fullenius (Sethus) 18-04-1675 Wier 15-10-1684 overleden
ds. V. Ringers (Vitus) 18-01-1685 Britsum 23-02-1725 overleden
01 ds. E.J. Wiardi (Egbertus Johannes) 28-10-1725 kandidaat 18-04-1729 Tzum 01
01 ds. W. van Slooten (Wibius) 12-06-1729 kandidaat 02-07-1741 Tzummarum 01
01 ds. P. Alma (Petrus) 15-07-1742 kandidaat 25-05-1802 overleden 01
01 ds. W. van der Zwaag (Wytze) 14-08-1803 Ouwsterhaule 26-05-1811 Wirdum (Fr.) 01
01 ds. R. Nicolai (Rudolphus) 05-01-1812 Arum 20-10-1831 overleden 00
01 ds. G. Busscher (Gerard) 06-01-1833 Peins-Zweins 06-10-1846 overleden 00
02 ds. J.P. Escher (Johan Petrus) 02-04-1848 Wijnaldum 22-04-1855 Dronrijp 01
01 ds. C. Cammenga (Christiaan) 19-08-1855 Akkerwoude-Murmerwoude 31-01-1858 Gorredijk 01
01 ds. H.J. van der Scheer 04-07-1858 Huins-Lyons 08-10-1876 overleden 00
02 ds. J. Schonfeld (Jan) 07-04-1878 Windesheim 17-07-1908 overleden 00
01 ds. J. Buiskool (Jan) 31-10-1909 Dronrijp 03-01-1919 dienst neergelegd 00
01 ds. D.E.W. van Weel (Dirk Eliza Willem) 27-07-1919 Noordbroek 25-06-1933 Blankenham 01
01 ds. S. Postma (Sijbe) 27-08-1939 kandidaat Bolsward 16-01-1944 Winsum-Baard 01
03 ds. C.G. Scheepstra (Cornelis Gerrit) 16-04-1944 Cornjum 11-05-1947 Den Hoorn (Terschelling)01
03 ds. B. Klein Wassink (Bernard) 21-08-1949 kandidaat Groningen 20-02-1955 Gorinchem 01
01 ds. F. Hoekstra (Frans) 01-05-1955 luchtmachtpred. Ypenburg 15-05-1960 Rotterdam (dir. KSA) 02
01 ds. H. Lofvers (Henk) 29-04-1962 kandidaat Amsterdam 08-10-1966 Eenrum 01
01 ds. G.L.I. Stockmann (Georg Leo Ignatius) 30-06-1968 Siddeburen 30-04-1972 emeritus 00
02 ds. M.S.F. Kemp (Marcel) 31-12-1972 kandidaat Leiden 18-06-1977 Groningen 01
03 ds. J.J. Burger (Johannes Jacobus) 22-01-1978 Schiermonnikoog 31-05-1981 emeritus 00
02 ds. mw. J. Wassenaar-Schout 18-04-1982 kandidaat Nieuwendijk 30-06-1987 ontheven 00
01 ds. W.P.A. Fiegen (p-t) 01-05-1988 kandidaat Leiden 29-06-1996 ontheven 00
01 ds. J.C. Dondorp (p-t) 03-12-2006 Franeker-Herbaijum 30-08-2008 emeritus Ried 00
-
opgegaan in Ried-pg sedert 2010

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
01 ds. mw. E.C. Rooseboom (Els) (p-t) 11-08-1996 g.v. Leeuwarden 12-09-1999 pred. Donkerbroek-Haule01
01 ds. M.L. de Boer (Marten Luitzen) (p-t) 14-01-2001 ontheven Boksum-Deinum-Hijlaard 05-09-2001 overleden 00
01 mw. G. de Boer-de Boer (p-t) ??-??-2001 wonend Oosterend ??-??-2006 00
- ds. J.C. Dondorp 01-09-2008 emeritus Ried 30-06-2019
mw. A. Stork (Alie) (p-t) 30-06-2019 Dronrijp-pg (p-t)


Beroepen vacature 1846:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 13-10-1847 H. van Berkum Wolsum-Westhem
02 29-11-1847 dr. J.P. Escher Wijnaldum


Beroepen vacature 1876:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1877 J.L. de Boer Blijham
02 ??-01-1878 J. Schonfeld Windesheim


Beroepen vacature 1944:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1943 J.H. Loorbach hulppred. Hijlaard
02 ??-01-1944 A. Verstraaten Irnsum
03 ??-03-1944 C.G. Scheepstra Cornjum


Beroepen vacature 1947:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1947 R. Boeke Hogebeintum
02 ??-09-1948 O.J. Reinders Zuidwolde (Gr.)
03 ??-05-1949 dr. B. Klein Wassink kandidaat Groningen


Beroepen vacature 1972:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1972 F. van der Heijden Lochem
02 ??-08-1972 M.S.F. Kemp kandidaat Leiden


Beroepen vacature 1977:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1977 K. Sluiter Norg
02 ??-08-1977 A. Sieders Kootstertille
03 ??-10-1977 J.J. Burger Schiermonnikoog


Beroepen vacature 1981:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1981 A.J. Verbeek kandidaat Bergen op Zoom
02 ??-01-1982 mw. J. Schout kandidaat Nieuwendijk


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 juli 2024