's-Gravenhage-Zuidwest Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt


Classis: Midden-Holland
Provincie: Zuid-Holland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 's-Gravenhage-Zuidwest opgericht in 1-1-1955:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
gesplitst van s-Gravenhage-West sedert 1-1-1955
-
ds. K.J. Kapteyn 21-04-1957 Nijkerk ??-03-1963 legerpredikant
ds. J. Waagmeester 17-10-1965 Hasselt ??-??-1968 uitgetreden > s-Gravenhage-Zuidwest-ngk
-
gevoegd bij s-Gravenhage-Zuid-Loosduinen sedert 1-7-1971


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024