Amersfoort Baptisten Gemeente


Classis:
Provincie: Utrecht
Digitale uitzending: ja

Predikanten van de Baptisten Gemeente Amersfoort opgericht in 8-1-1995:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. O.W. Blok (Oeds) 17-01-1999 hulppred. Amersfoort

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
O.W. Blok (Oeds) ??-06-1998 16-01-1999 pred. Amersfoort


Beroepen vacature 1995:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1999 O.W. Blok kandidaat Amersfoort


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 24 juli 2024