Bedum Protestantse Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Bedum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Bedum opgericht in 28-10-2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Bedum-gk
i.s.m. Onderdendam-pg sedert 01-01-2016
-
- ds. B.J. Diemer (Bart Johannes) 28-10-2007 Bedum-gk
- ds. mw. A. Toornstra (Arletta) 28-10-2007 Bedum-gk 27-11-2011 Haren-Onnen-hg 01
01 ds. mw. H.S. Huizenga (Henriette) 27-01-2013 Drachten-pg 10-07-2022 ontheven 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
L. le Pair 28-10-2007 Bedum-gk
mw. J. Elzinga-Bakker (Jeltsje) ??-??-2012 wonend Groningen
mw. H. Mertens (Heleen) (8 uur) 25-06-2017 wonend Meppen
mw. J. Kruize (Jose) (jeugdwerker) 01-08-2020
mw. A. Sikkema (Aline) (ouderenwerker) 01-07-2021


Beroepen vacature 2011:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-2012 mw. H.S. Huizenga Drachten 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024