Ee-Oostrum-Jouswier Protestantse Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Ee-Oostrum-Jouswier HG en Ee GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier opgericht in 30-05-2010:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Ee-Oostrum-Jouswier-hg en Ee-gk
-
01 ds. W. Veltman (Warner) (60%) 27-06-2010 Oudkerk-Roodkerk-hg 23-08-2020 emeritus 00
01 ds. J.G. van den Boogaard (Jan Gijsbert (60%) 22-01-2023 Welsrijp-Baijum-hg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. G. Timmer (Bert) (ambulant pred) 01-10-2020 ontheven Twijzelerheide-hg ??-01-2023


Beroepen vacature 2010:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2010 W. Veltman Oudkerk-Roodkerk


Beroepen vacature 2020:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 07-10-2022 J.G. van den Boogaard Welsrijp-Baijum-hg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024