Peins-Zweins Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Franeker
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Ried c.a. HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Peins-Zweins opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
combinatie met Schalsum sedert 21-11-1948
-
ds. S. Suffridi (Suffridus) ??-??-1580 ??-??-1582 overleden
ds. T. Wibrandi (Tarquinius) ??-??-1605 Sint Johannesga 05-09-1611 overleden
ds. H.J. Wiarda (Hero) ??-??-1612 schoolmeester Franeker 05-07-1661 overleden
ds. P. Mestrum (Petrus) 31-08-1662 priester Oosterend (Fr.) 29-01-1672 overleden
ds. H. Wiarda (Hero) 19-05-1673 kandidaat 17-07-1682 Waaxens
ds. J. Horstenius (Johannes) ??-11-1682 Lippenhuizen 01-01-1686 Noordwolde-Steggerda-Finkega
ds. N. Weslingius (Nicolaus) 01-05-1686 kandidaat 12-10-1735 emeritus
01 ds. J. Jellema (Johannes) 04-11-1735 kandidaat 16-06-1764 overleden 00
01 ds. P. Nota (Petrus) 26-12-1765 Oldeboorn 09-07-1775 Berlikum 01
01 ds. B.F. Jongsma (Benedictus Fredericus) 01-10-1775 kandidaat 21-07-1793 Oostwoud 03
02 ds. H. Potter (Haeble) 20-10-1793 kandidaat 19-10-1804 Kaap De Goede Hoop 01
01 ds. B. Bekker (Bernardus) 12-05-1805 Nijehorne 28-02-1827 overleden 02
03 ds. T.M. Laurman (Theodorus Martinus) 10-11-1828 Herbajum 31-05-1829 Winsum-Baard 01
01 ds. G. Busscher (Gerard) 29-11-1829 kandidaat 30-12-1832 Ried-Boer 01
01 ds. C.O. Voget (Carel Octavius) 06-10-1833 kandidaat 01-04-1838 Oostwold (Gr.) 01
01 ds. B. Doorenbos (Bernardus) 28-10-1838 kandidaat 08-01-1871 overleden 00
02 ds. C.G. Bach (Cornelis Gijsbert) 29-09-1872 Budel 04-07-1875 Eenigenburg 01
02 ds. R. Brink (Rinse) 14-11-1875 Ravenstein 13-06-1880 Oosterwierum 02
02 ds. W.C. van Senden (Wigbold Coens) 01-05-1881 Vries 24-02-1884 Blitterswijk 01
30 ds. M.L. Onnes (Martinus Leopold) 16-06-1929 kandidaat Nijmegen 07-11-1937 Baflo - Rasquert 01
02 ds. C.G. Scheepstra (Cornelis Gerrit) 27-11-1938 kandidaat Huizum 09-03-1941 Cornjum 01
01 ds. J.G. de Jong (Joost Gerard) 29-06-1941 kandidaat Rotterdam 23-06-1947 Delft (vrijz.) 02
-
gevoegd bij Ried-Boer sedert 1-4-1973

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J. Jansen 28-01-1894


Beroepen vacature 1793:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1793 R.M. Cloppenburgh Wijnaldum
02 ??-10-1793 H. Potter kandidaat


Beroepen vacature 1827:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 22-01-1828 J.A. Kuitert Wijckel
02 18-03-1828 J. Offerhaus Jutrijp
03 18-06-1828 T.M. Laurman Herbajum


Beroepen vacature 1871:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1872 A.G. Harger Giethoorn
02 ??-05-1872 C.G. Bach Budel


Beroepen vacature 1875:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1875 A.H. van Dam Pingjum
02 ??-09-1875 R. Brink Ravenstein


Beroepen vacature 1880:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1880 J. Dommisse Rottevalle
02 ??-01-1881 W.C. van Senden Vries


Beroepen vacature 1884:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1884 N. Jolles kandidaat
02 ??-09-1884 E.J.J. Homan kandidaat
03 ??-11-1885 L. van Giffen Feerwerd
04 ??-12-1891 G. Brink kandidaat Ruinerwold
05 ??-08-1894 J. van Giffen Diever
06 ??-08-1895 R.K. Dijksterhuis Tolbert
07 ??-09-1896 G. van der Tuuk Sevenster Schingen-Slappeterp
08 ??-08-1897 W. Korvezee Wijnaldum
09 ??-07-1898 H. Huizinga Eext
10 ??-06-1899 P. Groot kandidaat Schagen
11 ??-08-1899 T. Eppens Kortezwaag
12 ??-05-1900 J.J. Cannegieter kandidaat Wartena
13 ??-08-1900 J. Kapteijn Lekkum
14 ??-07-1901 H.H. Brucherus Cleveringa kandidaat Groningen
15 ??-09-1901 T. Bolt Grijpskerk
16 ??-05-1902 G. Horreus de Haas kandidaat Winsum (Fr.)
17 ??-06-1902 H. Cannegieter kandidaat Zuidhorn
18 ??-08-1902 T. Dijkstra kandidaat Groningen
19 ??-05-1903 H. de Jonge kandidaat Groningen
20 ??-07-1903 J. Speckman kandidaat Eenum
21 ??-12-1903 W.H.A. Scholte kandidaat Oostburg
22 ??-06-1904 P.H. Swijgnhuisen Reigersberg kandidaat Groningen
23 ??-05-1905 H.G. Cannegieter kandidaat Tzum
24 ??-09-1905 A.T. de Boer kandidaat Witmarsum
25 ??-05-1906 J.P. Cannegieter kandidaat Winterswijk
26 ??-11-1906 B. Tuinstra kandidaat Utrecht
27 ??-05-1907 J.H.C. Kater kandidaat Purmerend
28 ??-07-1907 C. Struick Posthumus kandidaat Hem
29 ??-07-1908 Y.B. Kalma kandidaat Mantgum
30 ??-04-1929 M.L. Onnes kandidaat Nijmegen


Beroepen vacature 1937:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1938 L.J. van der Kam Heerhugowaad
02 ??-09-1938 C.G. Scheepstra kandidaat Leeuwarden-Huizum


Beroepen vacature 1941:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1941 J.G. de Jong kandidaat Rotterdam


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024