Rinsumageest Protestantse Gemeente


Classis: Dokkum
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Rinsumageest opgericht in 04-04-2012:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Rinsumageest-hg en Rinsumageest-gk
bekend als Claercamp-pg
-
- ds. W.L. de Jong (80%) 07-07-2013 Giethoorn-hg 16-10-2022 Oosterhout 01
01 ds. H. Vlasman (Hille) 10-09-2023 Trynwalden-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. W.L. Andel (interimpred.) 04-04-2012 2013
mw. G. van der Galien-Dorenbos (Griet) (p-t) 04-04-2012 wonend Damwoude 2018 Trynwalden-pg
mw. W. Marinus-Zijlstra (Wia) 20-01-2019 wonend Garijp
ds. W. van Wingerden (Wouter) (12 uur) 01-01-2023 Stedum-Westerbroek-hg


Beroepen vacature 2012:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-2013 W.L. de Jong Giethoorn 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024