Bolsward GK-B


Classis: * Bolsward
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Bolsward HG
Opgegaan in: Bolsward GK

Predikanten van de GK-B Bolsward opgericht in 1886:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
15 ds. T.D. Prins (Theunis Doekes) 25-10-1890 Wons 22-07-1924 Bolsward-gk 01
-

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
B.H.J. Verbeek (oefenaar)


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1889 K. Fernhout Zwartsluis
02 ??-08-1889 G.H. Kasteel Kollum
03 ??-09-1889 K. Fernhout (2e keer) Zwartsluis
04 ??-12-1889 H.H. Kuyper kandidaat Amsterdam
05 ??-01-1890 T.D. Prins Wons
06 ??-02-1890 J.H.F. Gangel Aalten
07 ??-03-1890 J.H.F. Gangel (2e keer) Aalten
08 ??-05-1890 E. Eisma Bennekom
09 ??-09-1890 J. Hania Oosterbierum
10 ??-11-1890 D. Bakker Apeldoorn
11 ??-01-1891 P.D. de Groot Rinsumageest
12 ??-03-1891 C.W.E. Ploos van Amstel Gerkesklooster
13 ??-04-1891 J. Hulsebos Vlissingen
14 ??-05-1891 P.D. de Groot (2e keer) Rinsumageest
15 ??-06-1891 T.D. Prins (2e keer) Wons


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024