Minnertsga Protestantse Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Minnertsga HG en Minnertsga GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Minnertsga opgericht in 9-7-2013:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Minnertsga-hg en Minnertsga-gk
i.s.m. Tzummarum-Firdgum-pg sedert 2013
-
01 ds. J.P. Lindeboom (Jelte Pieters) (p-t) 01-09-2013 Axel-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. W.L. Andel (interimpred.) 09-07-2013 01-09-2013


Beroepen vacature 2013:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 08-07-2013 J.P. Lindeboom Axel-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024