Leeuwarden-Huizum Protestantse Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Leeuwarden-Huizum HG en Leeuwarden-Huizum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum opgericht in 31-12-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Leeuwarden-Huizum-hg en Leeuwarden-Huizum-gk
-
- ds. mw. H.M. Jansen (West) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-hg 30-09-2018 emeritus 00
- ds. H.A. Klijn (Huibert Antonie) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-gk 06-12-2007 overleden 00
- ds. D.G. Posthuma (Douwe) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-hg ??-??-2015 emeritus 00
- ds. J. Ritsema (Jan) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-gk 31-08-2008 emeritus 00
01 ds. mw. M.E. Vroonland (Margaretha Eleonara) (Oost) 28-06-2015 kandidaat Kampen 23-08-2020 Nieuwland-pg 01
01 ds. P.J. Elzinga (Peter Jan) (West) 22-08-2021 Ten Boer-gk
01 ds. mw. I. de Rouwe (Inge) (West) 22-08-2021 Ten Boer-gk
01 ds. A.H. Bosschma (Anne Hendrik) (Oost, 80%) 04-07-2021 Drachten-pg
-
predikanten voor bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. G.W. van Bochove-Wildschut (Grietje Willy) (g.v. zorgcentra) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-gk
- ds. mw. R.B. Nijendijk-Cnossen (g.v. Medisch Centrum Leeuwarden) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-hg
- ds. mw. G. Wiersma (Gerda) (g.v. Medisch Centrum Leeuwarden) 31-12-2005 Leeuwarden-Huizum-hg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. P.R. Beintema (Pieter) 30-06-2015
mw. L. Minzinga Zijlstra (Lia) 2015 26-07-2015


Beroepen vacature 2015 (vac. Posthuma):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 27-05-2015 mw. M.E. Vroonland kandidaat Kampen 01


Beroepen vacature 2018 (vac. Mw. Jansen):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2021 P.J. Elzinga Ten Boer-gk 01
01 ??-04-2021 mw. I. de Rouwe Ten Boer-gk 01


Beroepen vacature 2020 (vac. Mw. Vroonland):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2021 A.H. Bosschma Drachten 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024