Trynwalden Protestantse Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Oenkerk HG, Oudkerk-Roodkerk HG, Oenkerk GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Trynwalden opgericht in 26-05-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Oenkerk-hg, Oudkerk-Roodkerk-hg en Oenkerk-gk
-
ds. H. Marsman (Hendrik) 26-05-2008 ??-07-2011 Tubbergen 01
ds. W. Veltman (Warner) (Oudkerk, p-t) 26-05-2008 Oudkerk-Roodkerk-hg 26-06-2010 Ee-Oostrum-Jouswier 01
01 ds. H. Vlasman (Hille) (Giekerk) 03-01-2010 kandidaat Hallum 03-09-2023 Rinsumageest-pg 01
01 ds. mw. I. Verburg (Ida) (Oudkerk) 29-05-2011 Nieuwlande-gk 04-10-2020 emeritus 00
01 ds. mw. W. Heeren (Wiebke) 27-11-2016 Delfzijl-pg 04-12-2022 Haaksbergen-Buurse-Usselo-pg01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. G. Hovius (Grytsje) 15-11-2020 Marum-Boerakker-pg
ds. P.R. van Commenee (Peter Robert) 01-01-2023 emeritus Balk-pg
ds. mw. S.T. Bergsma (Sytske Tryntje) 01-01-2023 emeritus Balk-pg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024