Kollum Protestantse Gemeente


Classis: * Buitenpost
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Kollum HG en Kollum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Kollum opgericht in 17-05-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Kollum-hg en Kollum-gk
-
- ds. G.J.D.C. Loor (Gerrit Jan) 17-05-2008 Kollum-hg 30-08-2009 Heerenveen 01
- ds. C.W. Neef (Cornelis Wietse) 17-05-2008 Kollum-gk 22-04-2012 emeritus 01
- ds. J. Stander (Johan) (Noordoost) 17-05-2008 Kollum-gk 30-10-2022 emeritus 00
01 ds. mw. E.J.M. Peersmann (Ellen) (Noordwest) 18-03-2012 Engwierum-pg 17-12-2023 classispred. Groningen-Drenthe01
01 ds. R. Wollenberg (Reinhart) (p-t) 08-09-2019 Akkrum-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. J. Noordam (De Kandelaar) 17-05-2008 Drachten-bw 19-03-2017 emeritus 00
H.J. van der Wal (De Kandelaar) ??-??-2017 kandidaat Groningen


Beroepen vacature 2009 vac. Loor) :
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-2011 mw. E.J.M. Peersmann Engwierum 01


Beroepen vacature 2012 (vac. Neef):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 02-03-2019 R. Wollenberg Akkrum-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024